The Gold Standard

Gold Standard-garantier

Lave opstartomkostninger
Vi har ingen krav om et minimumskøb, og Herbalifes Medlemspakke er forholdsvis billig.

Vi har ingen krav om køb af salgs- eller forretningsværktøjer for at kunne opstarte eller fortsætte i dit Herbalife-medlemskab.
 
Pengene tilbage-garanti
Vi har en garanti, der sikrer, at man kan få pengene tilbage inden for 90 dage, for udgifter til Herbalife-Medlemspakken, hvis Medlemsskabet annulleres af en eller anden årsag.

Vi har en garanti, der sikrer, at man kan få alle pengene tilbage for alle usolgte produkter, som er købt inden for de sidste 12 måneder, hvis Medlemskabet annulleres af en eller anden årsag.
 
Enkle og direkte oplysninger om forretningsmuligheten
Vi leverer klare og præcise oplysninger til potentielle Medlemmer om en potentiel indtjening.
Skriftlig accept
Det er et krav, at nye Medlemmer skriftligt accepterer, at de kender til disse “Gold Standard”-garantier, inden deres Medlemsansøgning og -aftale godkendes.
 
Tydelige retningslinjer for udsagn om produkterne og forretningsmuligheden
Vi angiver tydeligt hvert produkts fordele og dets korrekte anvendelse direkte på produktetiketten, så det rigtige produkt anvendes på den rigtige måde for at opnå det bedste resultat.

Godkendte produktudsagn og -oplysninger er også at finde i produktbrochuren, som er vedlagt Herbalifes Medlemspakke, anden officiel litteratur og på MyHerbalife.com.

Vi leverer realistiske forventninger i forbindelse med forretningsmuligheden og den indsats, der kræves for at nå til de forskellige niveauer.
Herbalife og vores Medlemmer er forpligtede til at overholde de højeste etiske standarder. Opdager du, at et Herbalife Medlem fremkommer med ikke godkendte påstande om Herbalifes produkter eller udtalelser om indtjeningsmuligheden, som ikke stemmer overens med det officielle materiale fra Herbalife eller udviser anden utilbørlig adfærd, beder vi dig kontakte Medlemsservice på 3848 7766.

Ved at arbejde sammen kan vi sikre, at Herbalife sætter en "Gold Standard" inden for forbrugerbeskyttelse.


© Herbalife International of America, Inc.Gengivelse er ikke tilladt - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse.Alle rettigheder forbeholdes.Alle varemæ rker og produktbilleder, som vises på denne side, er Herbalife International, Inc.'s ejendom, medmindre andet er anført.
 
Herbalife har forpligtet sig til at fø lge Direktesalgsforeningens etiske regler og er et stolt medlem af:
  • DSF logo
  • FSE
  • IADSA
  • SELDIA
  • WFDSA


da-DK | 21-07-2019 19:21:11 | NAMP2HLASPX04